Skip to main content Skip to search
Blog
knjigovodstvena_agencija_beograd

Usvojen Zakon o elektronskom fakturisanju

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju (Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29. aprila 2021. godine. Stupanje na snagu i početak primene Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021….

Read more
knjigovodstvena-agencija-direktna -davanja

Šta treba znati u vezi direktnih davanja?!

1. Ko ima pravo na direktna davanja? Pravo na direktna davanja imaju privredni subjekti u privatnom sektoru. To su svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje…

Read more
izmena_zakona_porez_na_dobit

Izmene Zakona o porezu na dobit

Pravilnici stupaju na snagu 31. decembra 2020. godine, a primenjuju se od poreskog perioda koji počinje u 2020. godini. Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu…

Read more