Skip to main content Skip to search
Blog
finansijski izveštaji

Novine u sastavljanju finansijskih izveštaja

Izmene u finansijskom izveštavanju za 2022. godinu su, u odnosu na prethodnu godinu, u najvećoj meri opredelјene izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavLjivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, objavlјenim u decembru 2022. godine u “Službenom glasniku…

Read more
izjava_o_neaktivnosti

Dostavljanje izjave o neaktivnosti za 2021. godinu

Dostavljanjem Izjave o neaktivnosti smatra se da je pravno lice odnosno preduzetnik ispunio obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja. Izjava o neaktivnosti Saglasno Zakonu o računovodstvu, pravno lice odnosno preduzetnik, koji u izveštajnoj 2021. godini, nije imao…

Read more
knjigovodstvena_agencija_beogard_razvrstavanje_po_velicini

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika i grupa pravnih lica

1.1. Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema veličini Pravna lica i preduzetnici se prema veličini mogu razvrstati u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica, saglasno kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim članom 6. Zakona o računovodstvu (Zakon). Razvrstavanje po veličini se vrši na osnovu podataka o prosečnom broju…

Read more
knjigovodstvena_agencija_beograd

Usvojen Zakon o elektronskom fakturisanju

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju (Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29. aprila 2021. godine. Stupanje na snagu i početak primene Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021….

Read more