Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 230 na 271 dinar po satu.

 

MESECBroj mogućih radnih dana u mesecuBroj mogućih radnih časova u mesecuMinimalna cena rada po času - netoMinimalna zarada za mesec - neto
Januar23184271,0049.864,00
Februar21168 271,0045.528,00
Mart21168271,0045.528,00
April22176271,0047.696,00
Maj23184271,0049.864,00
Jun20160271,0043.360,00
Jul23184271,0049.864,00
Avgust22176271,0047.696,00
Septembar21168271,0045.528,00
Oktobar23184271,0049.864,00
Novembar21168271,0045.528,00
Decembar22176271,0047.696,00

 

Neto minimalna zarada za isplate u toku 2024. godine će iznositi:

za mesec sa 160 radnih sati: 43.360,00 dinara.
za mesec sa 168 radnih sati: 45.528,00 dinara.
za mesec sa 176 radnih sati: 47.696,00 dinara.
za mesec sa 184 radna sata: 49.864,00 dinara.

 

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2024. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 25.000 dinara):

za mesec sa 160 radnih sati: 58.288,16 dinara.
za mesec sa 168 radnih sati: 61.380,89 dinara.
za mesec sa 176 radnih sati: 64.473,61 dinar.
za mesec sa 184 radna sata: 67.566,33 dinara.