Skip to main content Skip to search
Usluge osnivanja preduzeća
Usluge Оsnivanja Preduzeća

Usluge osnivanja preduzeća

Nudimo kompletnu podršku za pokretanje preduzeća malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima. Omogućavamo vam da se u potpunosti usredsredite na ostvarivanje svoje poslovne ideje, jer se mi brinemo o formalnostima koje osnivanje i registracija preduzeća podrazumevaju. Takođe osiguravamo uspostavu osnovnog knjigovodstvenog sistema koji vaše poslovanje čini transparentno i efikasno, a što je najvažnije –  bez ikakvih prepreka. Knjigovodstvena agencija je najbolje opremljena za pomoć u osnivanju preduzeća.

Naše usluge takođe uključuju posete poreskoj upravi radi obavljanja srodnih formalnosti:

  • Registrovanje poreskog obveznika
  • Dobijanje PIB-a
  • Podnošenje prve poreske prijave
  • Početni poreski bilans

 

Usluge osnivanja koje nudimo: