Skip to main content Skip to search
Blog

Poreske olakšice za novozaposlene

U cilju podsticanja zapošljavanja, sa početkom primene od 1. marta 2022. godine, uvedena je poreska olakšica za poslodavce koji zapošljavaju nova lica. 1. U čemu se ogleda poreska olakšica Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem, oslobađa se obaveze…

Read more

Refakcija PDV-a za 2023. godinu

  Zakon o PDV-u dozvoljava stranim obveznicima refakciju PDV-a obračunatog na isporuke dobara i pružanje usluga u Srbiji.   Uslovi za refakciju PDV-a   Refakcija PDV-a je moguća pod sledećim uslovima: 1.     Ako je PDV za promet dobara i usluga…

Read more

Minimalna zarada za 2024.godinu

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 230 na 271 dinar…

Read more