Skip to main content Skip to search
Blog
knjigovodstvena_agencija_beograd

Usvojen Zakon o elektronskom fakturisanju

Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o elektronskom fakturisanju (Zakon) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 44/2021 od 29. aprila 2021. godine. Stupanje na snagu i početak primene Zakon je stupio na snagu 7. maja 2021….

Read more
knjigovodstvena-agencija-direktna -davanja

Šta treba znati u vezi direktnih davanja?!

1. Ko ima pravo na direktna davanja? Pravo na direktna davanja imaju privredni subjekti u privatnom sektoru. To su svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje…

Read more
izmena_zakona_porez_na_dobit

Izmene Zakona o porezu na dobit

Pravilnici stupaju na snagu 31. decembra 2020. godine, a primenjuju se od poreskog perioda koji počinje u 2020. godini. Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu…

Read more
odlozeno_placanje_porezi_doprinosi_

Plaćanje poreza i doprinosa na rate

Vlada Republike Srbije je 24. decembra 2020. godine donela Uredbu o načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (Uredba).Obratite se našim stručnjacima u vašoj knjigovodstvenoj agenciji u Beogradu kako biste bolje…

Read more
Porez Gastarbajteri Best Economy

I Gasterbajteri na udaru poreznika!?

MOGUĆNOSTI je pregršt, a na državi je da odluči da li će baš sve iskoristiti. Tako bi se moglo sumirati razjašnjenje da li su pored frilensera i gastarbajteri dužni da plaćaju porez u domovini.Situacije poput ove zahtevaju taktičke veštine koje…

Read more