Skip to main content Skip to search
Blog
best economy beograd knjigovodstvena agencija

Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 26. oktobra 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 92/2023 od 27. oktobra 2023. godine.   Zakon…

Read more
finansijski izveštaji

Novine u sastavljanju finansijskih izveštaja

Izmene u finansijskom izveštavanju za 2022. godinu su, u odnosu na prethodnu godinu, u najvećoj meri opredelјene izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavLjivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, objavlјenim u decembru 2022. godine u “Službenom glasniku…

Read more
izjava_o_neaktivnosti

Dostavljanje izjave o neaktivnosti za 2021. godinu

Dostavljanjem Izjave o neaktivnosti smatra se da je pravno lice odnosno preduzetnik ispunio obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja. Izjava o neaktivnosti Saglasno Zakonu o računovodstvu, pravno lice odnosno preduzetnik, koji u izveštajnoj 2021. godini, nije imao…

Read more