Ministarstvo finansija je objavilo na svojoj internet stranici obaveštenje za sva pravna lica i preduzetnike koji žele da povere vođenje svojih poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja u smislu Zakona o računovodstvu, da to mogu učiniti tako što će navedene poslove isključivo poveriti pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora i upisani su u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (Registar) koji vodi Agencija za privredne registre (APR). https://www.apr.gov.rs/

Podsećamo da su pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, bili dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine.

Prema aktuelnim podacima iz APR-a, na dan 31. avgust 2023. godine, ukupno je 5.476 pravnih lica i preduzetnika upisano u Registar.

Za nepostupanje u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne i to:

  1.  od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice,
  2.  od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu
  3. od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Podsećamo i da je saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, koji je donet na osnovu Zakona, propisano da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće objavljivati (nije sastavljen u skladu sa Zakonom) na internet stranici APR-a, ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koje nije upisano u Registar u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno.

Dodatno ukazujemo da pravna lica, odnosno preduzetnici koji nemaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu od strane Komore ovlašćenih revizora i nisu upisani u Registar koji vodi APR, ne mogu zainteresovanim pravnim licima i preduzetnicima nuditi usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u smislu Zakona o računovodstvu, uprkos tome što imaju registrovanu pretežnu delatnost: 69.20 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje.

Takvo postupanje sankcionisano je Krivičnim zakonikom, s obzirom na to da se radi o prevari u obavljanju privredne delatnosti što se smatra krivičnim delom za koje je propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.