Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Sugestije i primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 24. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.