Poreska uprava Srbije pozvala je sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave da to učine, odnosno da obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost. Ukoliko niste u…