U „Službenom glasniku RS“, broj 94 od 3.7.2020. godine objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je donet na osnovu člana 7. stav…