Privredni subjekt koji se opredeli da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja u Obrascu ППП-ПД za prihode iz radnog odnosa za obračunski period – mesec za koji koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja unose 4.1.2021. godine u polju 1.4. –…