Svako ko se upustio u biznis verovatno će reći da osnivanje firme je nalik na brak, samo što ste u ovom slučaju venčani sa svojim poslom, a vaš partner ima matični broj i poreski identifikacioni broj. A kao u svakom…