Osim što obracun zarada radimo za klijente agencije u sklopu knjigovodstvenih usluga, obracun zarada vršimo preduzetnicima i privrednim društvima kao samostalnu uslugu. Nezavisno od usluge vođenja poslovnih knjiga. U sklopu usluge obračuna zarada vršimo  obracun zarada zaposlenih u preduzeću.  Zarade (odnosno plate) ostvaruju samo zaposleni koji su sa firmom (to jest sa poslodavcem) potpisali ugovor o radu. Vršimo i obračun svih drugih primanja koja nemaju katakter zarade (naknade za službeni put, naknada za bolovanje, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada ua rad po osnovu privremenih i povremenih poslova, naknada za dopunski rad ….. itd.)

Obračun zarada i naknada zarada

  • obračun zarada i naknada po osnovu ugovora o delu i autorskih ugovora sa pripadajućim poreskim prijavama i izveštavanjem nadležnih organa

  • priprema platnih naloga za uplatu zarada i drugih ličnih primanja, doprinosa i poreza

  • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora

  • obračun službenih puteva u zemlji i inostranstvu

  • Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe

  • Plaćeno odstustvo

  • Odsustvo radi održavanja trudnoće

© 2019 by Knjigovodstvena agencija Beograd

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon