Skip to main content Skip to search

Knjigovodstvene usluge

Naše usluge

Raznolikost obima naših knjigovodstvenih usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kome nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profesionalnom obavljanju svih usluga.

Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja. Lepeza naših usluga dizajnirana je tako da može zadovoljiti potrebe svih naših klijenata – od osnivanja firme, kao i tokom celog njenog postojanja u skoro svim segmentima finansijskog i administrativno – pravnog aspekta poslovanja.

Knjigovodstvene usluge su profilisane prema malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima. Naše usluge se, međutim, mogu prilagoditi i velikim kompanijama kojima su potrebne knjigovodstvene usluge.

Sve knjigovodstvene usluge na jednom mestu

Knjigovodstvene usluge - Usluge - Best-economy.com
Administracija

Priprema poslovne dokumentacije, vođenje elektronskog platnog prometa, usklađivanje računovodstvenih evidencija sa evidencijama Vaših poslovnih partnera i mnoge druge usluge.

Knjigovodstvene usluge - Usluge - Best-economy.com
Vođenje glavne knjige

Vođenje glavne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvenim načelima. Svako preduzeće, bez obzira na delatnost (osim u slučaju paušalaca) mora imati adekvatnu glavnu knjigu.

Knjigovodstvene usluge - Usluge - Best-economy.com
Obračun zarada i naknada

Preduzetnicima i privrednim društvima uslugu obračuna zarada i naknada nudimo kao samostalnu. Obračun zarada i naknada, kao i drugih primanja prepustite pouzdanoj knjigovodstvenoj agenciji.

Knjigovodstvene usluge - Usluge - Best-economy.com
Vođenje pomoćnih knjiga

Osnovna sredstva sa obračunom amortizacije, vođenje materijalnog knjigovodstva, kao i druge usluge vođenja poslovnih knjiga koje su Vam neophodne u poslovanju.

Knjigovodstvene usluge - Usluge - Best-economy.com
Izrada finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaji su veoma značajan pokazatelj Vaših poslovnih rezultata, s toga ne moraju biti rađeni samo za banke i druge nadležne institucije.

Knjigovodstvene usluge - Usluge - Best-economy.com
Izrada ostalih izveštaja

Izrada svih poslovnih izveštaja koji Vam mogu biti potrebni u vođenju poslovanja kao što su izveštaji za Poresku upravu, Narodnu banku, i druge institucije.

Potrebno Vam je više informacija o knjigovostvenim uslugama?

Pozovite nas i zakažite konsultacije već danas. Bilo da ste preduzetnik ili tek počinjete poslovanje, mi smo tu da Vam olakšamo i ponudimo pravo rešenje.

Svakog meseca nudimo specijalne ponude za novootvorene kompanije. Kontaktirajte nas što pre i osigurajte finansijsku budućnost Vaše kompanije. U sigurnim ste rukama.