Za vaše potrebe izrađujemo redovne i vanredne finansijske izveštaje u skladu sa zakonskim rokovima.

Finansijski izveštaji mogu biti urađeni u dogovoru sa Vama ne samo za potrebe banke ili određene institucije,nego i za vas kao pregled poslovnih rezultata.

Izrada finansijskih izveštaja

  • izrada bilansa stanja,

  • izrada izveštaja poslovnog rezultata,

  • izrada bilansa uspeha,

  • izrada izveštaja o promenama na kapitalu,

  • izrada izveštaja o novčanim tokovima,

  • izrada napomena uz finansijske izveštaje i drugih računovodstvenih iskaza.

© 2019 by Knjigovodstvena agencija Beograd

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon