U „Službenom glasniku RS“, broj 39 od 21.3.2020. godine objavljena je Odluka o ograničenju pružanja
usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima I lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora (u daljem tekstu: Odluka).

Odluka je stupila na snagu 21. marta 2020. godine.

Odlukom je zabranjena neposredna prodaja robe kupcima i neposredno vršenje usluga korisnicima
usluga u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na
malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog
prostora.

Zabrana se ne odnosi na druge načine pružanja usluga od strane pravnih lica i preduzetnika koji
delatnost obavljaju u tim objektima (prodaja preko društvenih mreža i sl), s tim što su pri tome dužni da
preduzimaju sve preventivne mere.

Od zabrane su izuzeti pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo
prehrambenim proizvodima, odnosno osnovnim životnim namirnicama i lekovima i medicinskim
sredstvima.
Privredni subjekti koji su izuzeti od zabrane u obavezi su da primene sve preventivne mere od uticaja na
bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja
zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Mere iz Odluke se primenjuju dok traje vanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji, odnosno dok traje
opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.