Skip to main content Skip to search
Blog
Zabrana Direktne Prodaje Robe

Zabrana neposredne prodaje robe kupcima

U „Službenom glasniku RS“, broj 39 od 21.3.2020. godine objavljena je Odluka o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima I lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora…

Read more