Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju aktivnosti sa uticajem na životnu sredinu moći će od subote, 18. jula, elektronski da podnesu prijave za EKO taksu na sajtu Lokalne poreske administracije. Za više informacija o ovim prijavama, knjigovodstvena agencija u Beogradu će vas redovno obaveštavati.

Kako se navodi u saopštenju, prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za unapređivanje životne sredine moći će od tog datuma da se podnose i digitalnim putem, a rok za podnošenje prijava na Obrascu 1 za ovu godinu ističe 31. jula.

Potrebno je navesti period i godinu na koje se prijava odnosi, pošto taj podatak nije sastavni deo obrasca, kao i uneti tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara).

U polje “jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost” unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština, u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prema Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, aktivnosti obveznika dele se prema delatnosti na one koje imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu.

Najmanja naknada koju treba platiti je 5.000 dinara za mikro pravna lica i preduzetnike sa malim uticajem, a najveća je 2 miliona dinara za velika pravna lica sa velikim uticajem na životnu sredinu.

Prijave za 2019. godinu, u periodu od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski, navela je Kancelarija za elektronsku upravu na svom sajtu.