Poreska uprava je izvršila obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnici paušalci).

Takođe, Poreska uprava će dostavljanje rešenja o utvrđenim poreskim obavezama preduzetnicima paušalcima i izveštaja o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda vršiti u elektronskom obliku postavljanjem u poresko sanduče posredstvom portala Poreske uprave (ePorezi).

 

Novoosnovani preduzetnici-paušalci će u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobiti izveštaj o načinu utvrđivanja paušalnog prihoda i rešenja o utvrđenoj obavezi u elektronskom obliku u poresko sanduče posredstvom portala ePorezi.

 

Rešenje se dostavlja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave i smatra se dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave, shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, navedeno je u saopštenju.

Poreska podseća da je za pristup portalu Poreske uprave neophodan kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems).

Ukoliko pristup poreskom sandučetu vrši drugo lice u ime preduzetnika paušalca, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti u nekoj od svojih jedinica.

 

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2022. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje (BOP) dodeljen za 2022. godinu.

Poreska uprava napominje da su u okviru rešenja dostavljeni primeri popunjenih uplatnica za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.