MOGUĆNOSTI je pregršt, a na državi je da odluči da li će baš sve iskoristiti. Tako bi se moglo sumirati razjašnjenje da li su pored frilensera i gastarbajteri dužni da plaćaju porez u domovini.Situacije poput ove zahtevaju taktičke veštine koje stručnjaci iz knjigovodstvene agencije u Beogradu mogu pružiti.

Činjenica da su rezidenti Srbije, naše radnike na privremenom radu u inostranstvu čini i srpskim poreskim obveznicima. Pojedini poreski savetnici objašnjavaju da to verovatno, ipak, nije namera države. Ostaje da se čuje i stav nadležnih.

Poreznici su rešili nedavno i pomalo nenadano da uberu prihode od naših građana koji, preko interneta, zarađuju od klijenata u inostranstvu. Frilenseri, striktno tumačeći zakon, poručili su da su iste namete dužni da plate i gastarbajteri, oni koji imaju prebivalište ili stan i porodicu u Srbiji.

– Poreze i doprinose moguće je plaćati po osnovu autorskog ugovora ili ostalih prihoda, a potencijalno, zavisno od visine prihoda, i godišnji porez na dohodak građana. Naši građani koji rade u inostranstvu mogu biti oslobođeni od plaćanja poreza na dohodak građana ili dela tog poreza ovde, ukoliko je u zemlji gde žive plaćen porez na njihovu platu, a Srbija sa tom zemljom ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. No i tada, doprinosa za socijalno osiguranje ne mogu da se oslobode i dužni su da ih plate u obe zemlje.

– Formalno, gastarbajteri su obveznici, jer su rezidenti Srbije. Mislim da nije namera države da oporezuje one kojima se isplaćuje plata u inostranstvu i koji tamo borave. Opredeljenje je da se oporezuju oni kojima uplate stižu u Srbiju. I kada bi želeli da oporezuju gastarbajtere, pitanje je kako bi utvrdili njihova primanja, jer ona ležu u inostranstvu. Praktično bi mogli da se oporezuju i građani koji rade u inostranstvu, ali ostaje da država izjavi šta želi.