Privredni subjekt koji se opredeli da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja u Obrascu ППП-ПД za prihode iz radnog odnosa za obračunski period – mesec za koji koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja unose 4.1.2021. Ovi detalji i još više se dobro razumeju kada kontaktiramo knjigovodstvenu agenciju u Beogradu. godine u polju 1.4. – datum plaćanja.

U skladu sa čl. 11. st. 2. i 3. Uredbe privredni subjekt mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom:

– za sva tri meseca ukoliko Obrazac ППП-ПД sa datumom 4.1.2021. godine dostave do kraja aprila 2020. godine;

– za dva meseca ukoliko prvi put Obrazac ППП-ПД sa datumom 4.1.2021. godine dostave do kraja maja 2020. godine i

– za jedan mesec ukoliko prvi put Obrazac ППП-ПД sa datumom 4.1.2021. godine dostave do kraja juna 2020. godine.

Junska uplata bespovratnih novčanih sredstava po osnovu direktnih daanja u skladu sa Uredbom, čija se realizacija očekuje početkom juna 2020. godine, biće uplaćena privrednim subjektima koji zaključno sa 1. junom 2020. godine (ponedeljak) do 12 sati uveče podnesu poresku prijavu na Obrascu ППП-ПД sa datumom 04.01.2021. godine za obračunski period april 2020. godine, odnosno maj 2020. godine. Očekujemo da će se nadležni oglasiti po ovom pitanju sa odgovarajućom zvaničnom informacijom.

Podsećamo da će iznos ovog junskog direktnog davanja biti opredeljen na osnovu broja zaposlenih za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, nezavisno od toga da li su privredni subjekti zaključno sa 1. junom 2020. godine podneli poresku prijavu na Obrascu ППП-ПД sa datumom 4.1.2021. godine za mesec april ili za mesec maj.