Prema najavama iz Agencije za privredne registre (APR) uskoro će početi provera računovođa upisanih u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kojima su privrednici dali vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Prema rečima računovođa, kao i uvek propisane su visoke kazne za privrednika koji sastavljanje finansijskih izveštaja poveri agenciji koja ne poseduje licencu i nije upisana u odgovarajući registar.

Novčanom kaznom od 100.000 do tri miliona dinara za privredni prestup kazniće se pravno lice, a od 20.000 do 150.000 dinara platiće za privredni prestup odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, kazne od 100.000 do 500.000 dinara predviđene su zakonom ukoliko propise prekrši preduzetnik.

Počev od 1. januara 2023. godine računovodstvene agencije sa šifrom delatnosti 69.20 i koje pružaju usluge eksternim korisnicima, su u obavezi da budu upisane u registar pružalaca računovodstvenih usluga.

“Takođe, neophodno je da pružalac računovodstvenih usluga ima minimalno jednog zaposlenog sa punim radnim vremenom i odgovarajućim sertifikatom. Ukoliko je lice odgovorno za sastavljanje finansijskih izveštaja odabrano pod ‘pružalac računovodstvene usluge’ APR će vršiti proveru da li je to lice upisano u registar pružalaca računovodstvenih usluga, a ukoliko nije Agencija za privredne registre će prilikom obrade takve izveštaje odabciti kao nepotpune,što znači da računovodstvene agencije koje nisu upisane u registar,neće moći da predaju završni račun za 2022. godinu.

Vest preuzeta sa www.biznis.rs