Agencija za privredne registre (APR) utvrdila je nove rokove za dostavljanje finansijskih izveštaja propisanih Zakonom o računovodstvu. Ovi novi zakoni i mnogi drugi dobro se razumeju kada kontaktiramo knjigovodstvenu agenciju u Beogradu.

Rok za dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 4. avgusta, umesto 30. juna ove godine, zatim, rok za dostavljanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja ističe 3. septembra, umesto 31. jula 2020. godine.

Takođe, za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja zadnji datum je 5. jun, pod uslovom da je rok za dostavljanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja.

Slanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnih lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske godine ističe 4. avgusta ali pod uslovom da je rok za dostavljanje tih izveštaja istekao za vreme vanrednog stanja, odnosno ističe do 31. maja 2020. godine.

APR skreće pažnju korisnika i na način računanja rokova u postupku registracije u ostalim registrima Agencije.

U skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja, rok propisan za preduzimanje radnje za stranku počinje da teče ispočetka, narednog dana od dana ukidanja vanrednog stanja“, navodi Agencija za privredne registre.

Objavljivanje odluke registratora koja je doneta u vreme vanrednog stanja, smatra se izvršenim istekom 15 dana od prestanka vanrednog stanja, pa rok za izjavljivanje žalbe počinje da teče prvog narednog dana.