Administrativne usluge

Ukoliko želite, naša knjigovodstvena agencija može za Vas da uradi celu pripremu dokumentacije za otvaranje firme, kao kompletan proces otvaranja firme (odlazak u APR,otvaranje bankovnog računa,izrada pečata...)

Pored svih administrativnih usluga,naša knjigovodstvena agencija vrši i kurirske usluge - skupljanja dokumentacije na vašoj adresi, kao i odlazak umesto vas u poreske institucije.

Kompletne administrativne usluge pročitajte u nastavku.

U administrativne usluge spadaju?

  • priprema poslovne dokumentacije za knjiženje

  • usklađivanje računovodstvenih evidencija sa evidencijama Vasih poslovnih partnera

  • sastavljanje i izrada dokumentacije (dopisi, profakture, fakture i sl);

  • sastavljanje opomena za dospela neplaćena potraživanja komitenata;

  • vođenje elektronskog platnog prometa;

  • prijave i odjave zaposlenih kod Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

© 2019 by Knjigovodstvena agencija Beograd

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon